O mně

Co právě v životě dělám?

Učím v základní umělecké škole sólový a sborový zpěv

Raduju se z žen, které si ke mně chodí soukromě zazpívat jen tak, protože jim to dává v životě smysl.

Koncertuju, vedu hudební dílny pro děti a hudební workshopy pro učitele

Pomáhám budoucím učitelkám s hrou na klavír a zpěvem

Hledám možnosti, jak v online prostoru podpořit zpěv a hudební aktivity

 

Co jsem už v životě vyzkoušela?

Mnoho vzdělávacích seminářů a kurzů z oblasti hudebního a pěveckého vzdělávání

(Česká Orffova společnost, Společnost pro hudební výchovu, Letní školy hudební výchovy, A. Baarová, V. Walterová, I. Vostárková, A. Tichá, Z. Vlčinská, I. Kelarová, B. Mikulic, A. Carangelo, J. Marková, atd.)

Učit hudební výchovu na gymnáziu, řídit studentský pěvecký sbor, natočit s ním několik CD a koncertovat

Zdárně dokončit doktorát z Hudební teorie a pedagogiky a na stará kolena i zpěv na konzervatoři

Učit didaktiku hudební výchovy budoucí učitelky mateřských a základních škol na CUNI a UPOL

Vést hudební workshopy pro učitele

Vést hudební dílny pro děti, které pořádá Česká filharmonie

Zpívat mnoho let s Posádkovou hudbou z Hradce Králové, Big Bandem Aldis, Nymburským komorním orchestrem … a báječným dámsko/dívčím vokálním souborem Blue flowers

Vést hudebně pohybové kurzy pro rodiče s malými dětmi

Natočit několik CD, připravit mnoho dětí na soutěže ve zpěvu, na přijímací zkoušky na konzervatoř a vysoké školy uměleckého směru

Pořádat koncerty pro veřejnost

Být členkou porody pěveckých soutěží

Založit s kamarádkou zapsaný spolek Triangl na podporu dětských uměleckých aktivit 

Deset let pomáhat s dramaturgií a organizací hudebního festivalu Podblanický hudební podzim

 

Kam vede moje cesta?

Kdoví….

 

Každopádně je mojí radostí podporovat hudební vzdělávání u nás

a inspirovat dospělé i děti, aby se umění stalo součástí jejich života.